westkapelhof
welkom op westkapelhof.be, de site van familie Inghels-Debandt maaidorser
start actueel foto's geschiedenis gewassen dieren verhuur machines links contact

familie inghels-debandt

Welkom, wij zijn Pascal en Isabel Inghels-Debandt uit Veurne. Via deze site willen we iedereen wegwijs maken wat er gebeurd op een landbouwbedrijf.

Ons verhaal begint op 1 oktober 1999 toen we het ouderlijke bedrijf "Westkapelhof" van mijn ouders overnamen. Van dag één was het de bedoeling om het landbouwbedrijf alleen te runnen en Isabel buitenshuis te werken. Bij aanvang was het bedrijf 32,5 ha groot waarvan 5,5ha grasland, 80 stuks rundvee waarvan 35 zoogkoeien en 140 zeugen met biggenverkoop. Bij de overname werd een uitbreiding gebouwd tot 240 zeugen. Deze nieuwe stal is in het voorjaar 2000 in gebruik genomen. Begin 2002 werd besloten om het rundvee af te stoten. Dit kwam door een zware ziekte van mijn vader die de verzorging grotendeels op zich nam, en de verouderde stallen. Met de vrijgekomen tijd zijn we meer akkerbouwwerk in eigen beheer gaan uitvoeren en werd er een spuittoestel en een nieuwe trekker aangekocht. De nutriënten van het rundvee werd omgezet in mestvarkens. Begin 2004 werd aan de overkant van de Bulskampstraat een stal gebouwd voor 220 mestvarkens. Toen deze stal in gebruik was genomen werden we op het thuisadres getroffen door een brand die de oude veestal volledig in de as legde. Daar deze stal amper 2 meter van het woonhuis stond zat de schrik er goed in. Aan het woonhuis was geen schade maar je zit wel met wat kosten . De stal verdween en de mestput ernaast werd gelijktijdig opgevuld en tot erfplaats herleid. Te zien op foto rechtserfplaats, waar gazon is stond de stal rechts ervan de beton over de mestput. In 2005 groeide de akkerbouwopervlakte met 5ha die konden bijgehuurd worden en werd er 3,5 ha aangekocht na overlijden van een eigenaar. Ook in de mechanisatie stonden we niet stil en werd dat jaar een maaidorser aangekocht en de spuit ingeruild voor een getrokken model. Door dalende prijzen voor de biggen en het niet kunnen uitbreiden naar een gesloten bedrijf werden de zeugen eind 2006 omgezet naar mestvarkens. Er was ook heugelijk nieuws eind 2006 door de geboorte van ons zoontje Victor. April 2007 waren de verbouwingswerken aan de zeugenstal voltooid en kwamen de eerste biggen aan op ons bedrijf. Ondertussen was besloten om deze niet zelf te financieren maar om voor zekerheid te kiezen in de vorm van loonkweek. Dat najaar konden we terug 2,3ha bijhuren. Door het overlijden van onze schoonbroer begin 2008 werd hun akkerbouwbedrijf ondergebracht in een vennootschap en door ons bewerkt. Deze met een oppervlakte van om en bij de 30ha is gelegen in Pervijze, een 12 tal km van ons vandaan. Door plaatsgebrek in de grote loods is in het voorjaar 2009 de oude sleufsilo van muren en dak voorzien om machines te plaatsen. Terzelfdertijd werd op de grote loods zonnepanelen gelegd met een vermogen van 9,9 kwp en een nieuwe opslagtank voor vloeibare meststof. Vanaf oktober 2009 kwam het ouderlijk bedrijf van Isabel ook bij ons. Deze is gelegen in de moeren op een 4 tal km van ons vandaan. Zie foto onder.hoeve st joseph

 

In 2010 werd werk gemaakt van de certificering van de diverse activiteiten op ons bedrijf. Tot 2013 zijn we in orde voor vegaplan (plantaardige productie), codiplan (dierlijke productie) en loonwerken. Ook zijn we in het bezit van een spuiterkenningsnummer.

Veel leesplezier en bij vragen kun je ons altijd mailen.